Předměty katedry

Předměty pro bakalářský stupeň studia

Oborově povinný předmět (obor Podniková ekonomika a management):

Oborově povinný předmět (obor Arts Management):

Oborově povinný předmět (obor Экономика предприятия и менеджмент)

Volitelné předměty:

Předměty pro navazující magisterský stupeň studia

Povinný předmět hlavní specializace (Podniková ekonomika a management):

Povinný předmět hlavní specializace (Arts Management):

Předměty vedlejší specializace  (3HR Personální management):

Volitelné předměty

Předmět pro doktorský stupeň studia


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague