Kalendář

19.9.2016 - 16.12.2016 - Výuka v zimním semestru 2016/2017

19.12.2016 - 3.2.2017 - Zkouškové období 2016/2017

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

20.1.2017 od 9.00 hod na RB 207

31.1.2017 od 13.00 hod na RB 210

8.2.2017 od 9.00 hod na RB 203

9.2.2017 od 8.00 hod na RB 205

9.2.2017 od 14.00 hod na RB 205

10.2.2017 od 8.00 hod na RB 205

10.2.2017 od 14.00 hod na RB 205

Přihlašování je v systému InSIS.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.