Kalendář

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

24.1.2018 od 8:00 hod na SB 209

24.1.2018 od 14:00 hod na SB 110

25.1.2018 od 8:00 hod na SB 209

25.1.2018 od 8:00 hod na RB 213

25.1.2018 od 14:00 hod na SB 110

1.2.2018 od 8:00 hod na RB 212

Přihlašování je v systému InSIS.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.