Kalendář

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

19.9.2017 od   8.00 hod na RB 436

19.9.2017 od   9.00 hod na RB 359

21.9.2017 od 15.00 hod na RB 359

22.9.2017 od   8.00 hod na RB 359

Přihlašování v InSIS bude možné až od 1.9.2017 od 8.00 hod.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.