Diplomové práce

Diplomovou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti všech fakult VŠE, a to:

Katedra nabízí široké spektrum témat diplomových prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému ISIS.

Diplomovou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V diplomové práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.

Ke stažení:

bližší informace naleznete na: http//fph.vse.cz/studenti/navazujici-magisterske-studium/diplomova-prace/

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague