Kalendář

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Témata prací

Související stránky

Na Katedře personalistiky studenti mohou psát tyto závěrečné kvalifikační práce:

Témata nabízená vyučujícími KP

 1. Témata bakalářských/diplomových prací prof. Ing. Zuzany Dvořákové, CSc.
 2. Témata bakalářských prací Ing. Kateřiny Legnerové, Ph.D., MBA
 3. Témata bakalářských/diplomových prací doc. Ing. Otakara Němce, CSc.
 4. Témata bakalářských prací Martina J. D. Quigleyho, BA, LL.B., LL.M.
 5. Témata bakalářských/diplomových prací PhDr. Marcely Palíškové, Ph.D.
 6. Témata bakalářských/diplomových prací Ing. Marka Stříteského, Ph.D.

Témata nabízená ve spolupráci s externími organizacemi

 1. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Talterra s.r.o.
 2. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráce s LEGO Production s.r.o.
 3. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Abydos, s.r.o.
 4. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Elektrotechnickým zkušebním ústavem
 5. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež, s.r.o.
 6. Nabídka na zpracování diplomové/bakalářské práce ve spolupráci s FOXCONN CZ s.r.o.
 7. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s LATECOERE CR
 8. Nabídka na zpracování diplomových a bakalářských prací ve spolupráci s BAEST