Otakar Němec (Katedra personalistiky) spoluřešitelem projektu TAČR: Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví

Hlavní řešitel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (Doc. Lojda)

Další řešitel: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE, FPH, Katedra personalistiky (Doc. Němec)

Další řešitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. (H.Faicová)

Základní charakteristika projektu:

Projekt reaguje na přetrvávající a prohlubující se rozdíl mezi potřebou pracovat s digitalizovanými systémy v rámci zpracování informací a schopnostmi starších pracovníků se s těmito výzvami vyrovnat. Změny ve věkové struktuře společnosti vyžadují podporu zaměstnávání lidí ve věku 55+ s ohledem na IT prostředí a digitalizaci dokumentů, se kterými musí pracovat. Projekt nabídne firmám v oblasti stavebnictví (příprava a realizace staveb) nástroj, který jim umožní v rámci digitalizace zvýšit potenciál zaměstnanců pomocí mezigeneračního sdílení znalostí, dovedností, kompetencí a zkušeností. Očekávaným výsledkem by měli být více motivovaní a kompetentní zaměstnanci a zlepšení komunikace ve firmě.