Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Charakteristika katedry

Katedra personalistiky je zaměřena na komplexní pojetí problematiky lidského faktoru v organizaci. Vychází z  ověřené praxe, že znalosti o řízení lidských zdrojů spolu s dovednostmi i schopnostmi uplatňovanými k získávání, motivaci a stabilizaci pracovníků jsou nezbytnou součástí kvalifikace manažera i pracovníka ve výkonné pracovní funkci. V souladu s touto filosofií nabízí katedra studentům Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze základní znalosti o řízení lidských zdrojů ve dvou povinných předmětech. V případě hlubšího zájmu o personalistiku si mohou studenti všech fakult zvolit vedlejší specializaci PERSONÁLNÍ MANAGEMENT, kterou katedra nabízí, nebo studovat pouze některý z jejích předmětů.

Posluchači mají možnost při studiu povinných předmětů katedry získat znalosti o koncepcích personálního řízení a řízení lidských zdrojů, strategiích a plánování lidských zdrojů, trhu práce, získávání, výběru a adaptaci pracovníků, řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka, podnikovém vzdělávání a rozvoji, pracovních podmínkách a pracovních vztazích, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, odměňování, péči o zaměstnance, personálních informačních systémech a specifikách řízení lidských zdrojů v transnacionálních společnostech.

V současnosti na katedře personalistiky působí dva profesoři, jeden docent, pět odborných asistentů. Kromě nich se na výuce podílejí externí spolupracovníci a vyučující ze zahraničí. Členové katedry jsou v intenzivním odborném styku s podnikovou sférou, orgány státní správy, především MPSV ČR, a dalšími organizacemi, které se zabývají světem práce a řízením lidských zdrojů. Spolupracují s řadou poradenských, vzdělávacích a výzkumných institucí, jako je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, a jsou členy profesní instituce -  Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.