Kalendář

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová publikace Katedry personalistiky

Vychází nová publikace Katedry personalistiky:

Zuzana Dvořáková a kol. Řízení lidských zdrojů

obj. č. BEK 44, brož., 592 s., cena 790 Kč, ISBN 978-80-7400-347-9.

 Publikaci lze objednat s 5% slevou (do konce května 2012 20% slevou) přes eShop na adrese www.beck.cz nebo písemně na adrese Nakladatelství C. H. Beck, Řeznická 17, 110 00 Praha 1,  e-mail: beck@beck.cz

Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený pohled na řízení (management) lidských zdrojů:

  • shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech,
  • analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí,
  • definuje nové trendy v řízení lidí, jež ovlivňují efektivnost motivace a spokojenost zaměstnanců.

Text je rozdělen do čtyř částí. Část I. Personální práce v podniku zachycuje vývoj názorů na personální práci a změny organizace personální práce v podniku (od personálních činností k řízení lidských zdrojů). Část II. Vnější prostředí podniku a personální činnosti poukazuje na změny vnějšího prostředí a jak se tyto změny promítají do jednotlivých personálních činností i celkové podnikové strategie lidských zdrojů. Text pojednává o trhu práce v Evropské unii, o specifikách trhu práce v České republice vč. novinek v pracovním právu a o personálních procesech v podniku – o strategii a plánování lidských zdrojů, získávání, výběru a adaptaci zaměstnanců, organizaci práce a pracovních podmínkách, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, motivaci k práci a vedení pracovníků, řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka, odměňování, vzdělávání a rozvoji zaměstnanců. Část III. Trendy v řízení lidských zdrojů hodnotí využití informačních a komunikačních technologií v řízení lidských zdrojů, charakterizuje firemní komunikaci, společenskou odpovědnost korporací a HR controlling. Část IV. Řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách přibližuje specifika personální práce v transnacionálních společnostech, v malých podnicích a v soukromých neziskových organizacích.

Přínos publikace:

  1. Propojuje teorii s firemní praxí.
  2. Hledá způsoby provázání personální práce s jinými podnikovými činnostmi, které stále více ovlivňují pracovní motivaci a pracovní spokojenost (využití informačních systémů při řízení lidí, interní firemní komunikace, corporate social responsibility, management diverzity).
  3. Přináší souhrn současného poznání o řízení lidí ve specifických podmínkách.
  4. Součástí knihy je slovník základních pojmů.

Publikace je výsledkem práce kolektivu autorů pod vedením prof. Ing. Zuzany Dvořákové, CSc. Vedoucí autorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na této škole jako vedoucí Katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské. Zaměřuje se na pracovní vztahy a mezinárodní řízení lidských zdrojů a podílí se na řešení tuzemských a zahraničních projektů věnovaných této problematice. Úzce spolupracuje s podnikovou praxí. Je respektovanou odbornicí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Spoluautoři jsou z větší části kolegové z Katedry personalistiky, ale také odborníci z podnikové praxe a neziskových organizací.

Komu je kniha určena:
– HR manažerům (manažerům lidských zdrojů, personalistům) v podnikové praxi,
– studentům VŠ – obor řízení lidských zdrojů (management lidských zdrojů, personální management).

Další informace u publikacích Katedry personalistiky naleznete pod odkazem

Publikační činnost