Nová učebnice v oblasti finančního vzdělávání od kolektivu autorů vedeného Zuzanou Dvořákovou

Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha : C.H.Beck, 2011.

Účelem učebnice je poskytnout komplexně a systematicky znalosti o finančním vzdělávání a finanční gramotnosti, aby studenti získali znalosti a procvičili si dovednosti o hospodaření domácnosti a finančních produktech před svým vstupem na finanční trhy. Stěžejními kapitolami jsou Peníze, Hospodaření domácností, Finanční produkty a Ochrana spotřebitele. Znalosti jsou ilustrovány na řadě příkladů ze života. V učebnici je přiložena sbírka řešených příkladů (na CD), která pomůže pedagogům při jejich přípravě na výuku předmětů v oblasti finanční gramotnosti.

Učebnice je určena studentům středních škol v ČR. Stejně tak dobře ji lze používat při přípravě studentů pedagogických fakult vysokých škol na jejich budoucí povolání pedagoga na středních školách. Koncepce a struktura učebnice vychází ze Strategie finančního vzdělávání v ČR (2007) a dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (2007).

Významné publikace Katedry personalistiky VŠE  naleznete pod odkazem Publikační činnost


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague