Učitelé a zaměstnanci

Jméno Místnost Telefon E-mail
Akademičtí pracovníci:
Vedoucí katedry:
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. RB 320 224 098 320 stritesm@vse.cz
Zástupce vedoucího katedry:
Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA RB 311 224 098 611 katerina.legnerova@vse.cz
Sekretářka katedry:
Naděžda Bernášková RB 321 224 098 321 nada@vse.cz
Akademičtí pracovníci:
Mgr. Daniela Černá
(odborný asistent)
RB 312 224 098 312 daniela.cerna@vse.cz
Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
(odborný asistent)
RB 310 +420 606 923 452 xkopm900@vse.cz
doc. Ing. Otakar Němec, CSc. RB 313 224 098 313 nemeco@vse.cz
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
(odborný asistent)
RB 311 224 098 311 paliskm@vse.cz
Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.
(odborný asistent)
RB 311 224 098 311 gabriela.rihova@vse.cz
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
(odborný asistent)
RB 310 224 098 310 david.smid@vse.cz
Další pracovníci:
Dr. Jorge Cooper
Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. RB 312 224 098 612
Ing. Tomáš Grünwald RB 312 224 098 612
Bc. Jiří Landa
Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D. RB 310 +420 733 685 602 tomas.jurcik@bdadvisory.eu
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. RB 310 224 098 310 kleibl@vse.cz