Učitelé a zaměstnanci

Jméno Místnost Telefon E-mail
Akademičtí pracovníci:
Vedoucí katedry:
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. RB 320 224 098 320 stritesm@vse.cz
Zástupce vedoucího katedry:
Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA RB 311 224 098 611 katerina.legnerova@vse.cz
Sekretářka katedry:
Naděžda Bernášková RB 321 224 098 321 nada@vse.cz
Akademičtí pracovníci:
Mgr. Daniela Černá
(odborný asistent)
RB 312 224 098 312 daniela.cerna@vse.cz
Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
(odborný asistent)
RB 310 224 098 610 xkopm900@vse.cz
doc. Ing. Otakar Němec, CSc. RB 313 224 098 313 nemeco@vse.cz
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
(odborný asistent)
RB 311 224 098 311 paliskm@vse.cz
Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.
(odborný asistent)
RB 311 224 098 311 gabriela.rihova@vse.cz
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
(odborný asistent)
RB 310 224 098 310 david.smid@vse.cz
Další pracovníci:
Dr. Jorge Cooper
Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. RB 312 224 098 612
Ing. Tomáš Grünwald RB 312 224 098 612
Bc. Jiří Landa
Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D. RB 310 224 098 610 tomas.jurcik@bdadvisory.eu
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. RB 310 224 098 310 kleibl@vse.cz