Akademie personalistiky

Katedra personalistiky FPH VŠE realizuje ve spolupráci se svými partnery

4. ročník Akademie personalistiky,

ucelený program dalšího vzdělávání pro personalisty, manažery a zájemce o HR,

kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program vznikl na základě požadavků partnerských firem v roce 2014 a zahrnuje využití moderních koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých pracovníků a odborníků z praxe, aby se účastníci seznámili s teoretickými základy personální práce a získali poznatky o praktických nástrojích a nejlepších praktikách v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

4. ročník Akademie personalistiky je vzdělávacím programem s celkovou dotací 12 vzdělávacích dnů. Bude zahájen v únoru 2018 (20. 2. 2018).

Cena 35.500 Kč (bez DPH).

Počet účastníků: 16

Zabezpečení lektory: 1/3 akademičtí odborníci, 2/3 specialisté z praxe (garanty modulů z praxe jsou partneři Katedry personalistiky FPH VŠE)

Bližší informace o programu Akademie personalistiky

Přihláška do Akademie personalistiky 1 (únor 2018 – únor 2019)