Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předměty katedry

Související stránky

Předměty pro bakalářský stupeň studia

Oborově povinný předmět (obor Podniková ekonomika a management):

 • 3PA311 Personální řízení 1

Oborově povinný předmět (obor Arts Management):

Oborově povinný předmět (obor Экономика предприятия и менеджмент)

 • 3RU211 Personální řízení 1 (rusky)

Volitelné předměty:

 • 3PA544 Lidské zdroje na trhu práce
 • 3PA662 Seminář řízení lidských zdrojů (anglicky)
 • 3PA669 Podnikové vzdělávání v praxi (anglicky)

Předměty pro navazující magisterský stupeň studia

Povinný předmět hlavní specializace (Podniková ekonomika a management):

 • 3PA412 Personální řízení 2

Povinný předmět hlavní specializace (Arts Management):

Předměty vedlejší specializace  (3HR Personální management):

 • 3PA523 Řízení lidských zdrojů
 • 3PA541 Řízení odměňování
 • 3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy
 • 3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci
 • 3PA546 Metody personální práce

Volitelné předměty

 • 3PA547 Projekty řízení lidských zdrojů
 • 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • 3PA550 Prevence rizik v BOZP
 • 3PA551 Využití IT systémů v HRM
 • 3PA552 Podnikové vzdělávání v praxi
 • 3PA553 Hygiena práce
 • 3PA661 Řízení lidí v multikulturním prostředí (anglicky)
 • 3PA662 Seminář řízení lidských zdrojů (anglicky)
 • 3PA664 Vedení a řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích (anglicky)
 • 3PA665 Seminář řízení lidských zdrojů (rusky)
 • 3PA666 Systém intenzivního rozvoje individuálních schopností (anglicky)
 • 3PA667 Strategické vedení a Corporate Social Responsibility (anglicky)
 • 3PA668 Kvalita pracovního života (anglicky)
 • 3PA670 Etika v HRM (anglicky)

Předmět pro doktorský stupeň studia

 • P__901 Řízení lidí pro budoucnost