Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikace „Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy“ vyhlášena nejlepší učebnicí na FPH v roce 2011

Publikace "Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha : C.H.Beck, 2011"  byla vyhlášena nejlepší učebnicí FPH v roce 2011

Účelem učebnice je poskytnout komplexně a systematicky znalosti o finančním vzdělávání a finanční gramotnosti, aby studenti získali znalosti a procvičili si dovednosti o hospodaření domácnosti a finančních produktech před svým vstupem na finanční trhy. Stěžejními kapitolami jsou Peníze, Hospodaření domácností, Finanční produkty a Ochrana spotřebitele. Znalosti jsou ilustrovány na řadě příkladů ze života. V učebnici je přiložena sbírka řešených příkladů (na CD), která pomůže pedagogům při jejich přípravě na výuku předmětů v oblasti finanční gramotnosti.

Učebnice je určena studentům středních škol v ČR. Stejně tak dobře ji lze používat při přípravě studentů pedagogických fakult vysokých škol na jejich budoucí povolání pedagoga na středních školách. Koncepce a struktura učebnice vychází ze Strategie finančního vzdělávání v ČR (2007) a dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (2007).

Doplňující informace: