Kalendář

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek a obhajob v září

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management:

10.9.2014 od   8:30 hod na č. m. SB 126

12.9.2014 od   8:30 hod na č. m. RB 213

12.9.2014 od 11:00 hod na č. m. RB 204

Přihlašování v ISISu bude možné až od 1. září od 9:00 hod !

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management:

11.9.2014 od 13:00 hod na RB 359

Přihlašování v systému ISIS bude možné až od 1. září 2014 od 9:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je 27. srpna 2014 na sekretariát katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z ISISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.


Termíny obhajob diplomových prací v rámci vedlejší specializace 3HR Personální management:

10.9.2014 od 15:00 hod na RB 112

16.9.2014 od 13:00 hod na RB 213

Přihlašování v systému ISIS bude možné až od 1. září 2014 od 9:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je 27. srpna 2014 na sekretariát katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z ISISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Termíny obhajob bakalářských prací:

Na září se termíny obhajob bakalářských prací nevypisují.