Výběrové řízení na stáž v oddělení lidských zdrojů v Českých centrech

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáž v ústředí Českých center na Oddělení lidských zdrojů. Nabídka je určena pro studenty bakalářského nebo magisterského studia.

Termín stáže: září - listopad 2017

Požadavky Českých center:

Nabízíme:

Podmínky výběrového řízení

Přihláška musí obsahovat:

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte emailem na adresu pers-staze@czech.cz do 25. 9. 2017.

Více informací najdete na webu www.czechcentres.cz


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague