Témata prací

Na Katedře personalistiky studenti mohou psát tyto závěrečné kvalifikační práce:

Témata nabízená vyučujícími KP

  1. Témata bakalářských/diplomových prací prof. Ing. Zuzany Dvořákové, CSc.
  2. Témata bakalářských prací Ing. Kateřiny Legnerové, Ph.D., MBA
  3. Témata bakalářských/diplomových prací doc. Ing. Otakara Němce, CSc.
  4. Témata bakalářských prací Martina J. D. Quigleyho, BA, LL.B., LL.M.
  5. Témata bakalářských/diplomových prací PhDr. Marcely Palíškové, Ph.D.
  6. Témata bakalářských/diplomových prací Ing. Marka Stříteského, Ph.D.

Témata nabízená ve spolupráci s externími organizacemi

  1. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Talterra s.r.o.
  2. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Talterra s.r.o.
  3. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráce s LEGO Production s.r.o.
  4. Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Abydos, s.r.o.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague