Okruhy otázek ke státní zkoušce z VS 3HR

Pojetí a organizace HR managementu. Význam a obsah HR. Vývojová stádia (modely). Personální funkce a procesy. Strategické řízení lidských zdrojů. Personální strategie. Personální útvar (organizace, kompetence). Personalisté. Vedoucí zaměstnanci. Outsourcing v HR managementu. BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012]. Vytváření a analýza pracovních míst. Vytváření pracovních míst (job design). … Pokračování textu Okruhy otázek ke státní zkoušce z VS 3HR