Učitelé a zaměstnanci

Jméno Místnost Telefon E-mail
Akademičtí pracovníci:
Vedoucí katedry:
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. RB 320 224 098 320 stritesm@vse.cz
Zástupce vedoucího katedry:
Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA RB 311 224 098 611 katerina.legnerova@vse.cz
Sekretářka katedry:
Naděžda Bernášková RB 321 224 098 321 nada@vse.cz
Akademičtí pracovníci:
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. RB 312 224 098 612 lucie.depoo@vse.cz
prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH RB 311 224 098 311 lenka.hajerova@vse.cz
Mgr. Marie Hořáková RB312 224098312 marie.horakova@vse.cz
Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D. RB 310 +420 733 685 602 tomas.jurcik@vse.cz
Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. RB 310 +420 606 923 452 xkopm900@vse.cz
Ing. Zdeněk Kronberger RB310 224 098 310 zdenek.kronberger@vse.cz
doc. Ing. Otakar Němec, CSc. RB 313 224 098 313 nemeco@vse.cz
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. RB 311 224 098 311 paliskm@vse.cz
Ing. Gabriela Říhová, Ph.D. RB 310 224 098 310 gabriela.rihova@vse.cz
JUDr. David Šmíd, Ph.D. RB 310 224 098 310 david.smid@vse.cz
Další pracovníci:
Dr. Jorge Cooper
Mgr. Barbara Hansen Čechová RB 312 224 098 612 barbara.cechova@vse.cz
Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. RB 312 224 098 612 lucie.dostalova@vse.cz
Ing. Tomáš Grünwald RB 312 224 098 612 tomas.grunwald@vse.cz
Bc. Jiří Landa RB 312 224 098 612 jiri.landa@vse.cz
Mgr. Jana Skalková, Dis. RB 312 224 098 612 jana.skalkova@vse.cz
Bc. Kateřina Smejkalová, BBA RB 311 224 098 611 katerina.smejkalova@vse.cz
Ing. Ondřej Stříteský RB 320 224 098 320 ondrej.stritesky@vse.cz