Témata výzkumu v oblasti Age Managementu

Problematika Age Managementu v současnosti rezonuje v souvislosti s demografickým vývojem především v evropských státech, ale stává se aktuální v globálním měřítku. Věk zaměstnanců již není zmiňován pouze v souvislosti s flexibilitou, ale také s aspekty plánování nástupnictví a rozvoje lidských zdrojů, v neposlední řadě pak v souvislosti s rozdíly v odměňování. Toto téma se stává jedním z pilířů činnosti katedry jak v oblasti vědy, tak v oblasti spolupráce se zaměstnavateli z různých sektorů ekonomiky. Mezi specifická výzkumná témata katedry v této oblasti patří:

  • Age management and flexible working environment
  • Age management and succession planning
  • Age management and HR development
  • Age management and pay gap