Témata výzkumu v oblasti Labour Market and Human Resources

Problematika trhu práce a lidských zdrojů včetně jejich specifik podle vybraných kategorií zaměstnanců je klíčová zejména v situaci přehřátého trhu práce nebo nedostatkových kvalifikačních skupin. Mezi výzkumná témata v této oblasti na Katedře personalistiky patří:

  • Criteria affecting choice of employment from the point of view of Generations on the Labor Market
  • Factors affecting student motivation to study Quality assessment in higher education and their impact on business students’ development
  • Criteria of employer selection of business management graduates
  • Factors for Becoming an Employer of Choice
  • Preferences of specific groups of employees in employment decisions