Profil katedry

Katedra personalistiky je zaměřena na komplexní pojetí problematiky lidského faktoru v organizaci. Vychází z  ověřené praxe, že znalosti o řízení lidských zdrojů spolu s dovednostmi i schopnostmi uplatňovanými k získávání, motivaci a stabilizaci pracovníků jsou nezbytnou součástí kvalifikace manažera i pracovníka ve výkonné pracovní funkci. V souladu s touto filosofií nabízí katedra studentům Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze základní znalosti o řízení lidských zdrojů ve dvou povinných předmětech. V případě hlubšího zájmu o personalistiku si mohou studenti všech fakult zvolit vedlejší specializaci PERSONÁLNÍ MANAGEMENT, kterou katedra nabízí, nebo studovat pouze některý z jejích předmětů.

Posluchači mají možnost při studiu povinných předmětů katedry získat znalosti o koncepcích personálního řízení a řízení lidských zdrojů, strategiích a plánování lidských zdrojů, trhu práce, získávání, výběru a adaptaci pracovníků, řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka, podnikovém vzdělávání a rozvoji, pracovních podmínkách a pracovních vztazích, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, odměňování, péči o zaměstnance, personálních informačních systémech a specifikách řízení lidských zdrojů v transnacionálních společnostech.

V současnosti na katedře personalistiky působí osm akademických pracovníků. Kromě nich se na výuce podílejí externí spolupracovníci a vyučující ze zahraničí. Členové katedry jsou v intenzivním odborném styku s podnikovou sférou, orgány státní správy a dalšími organizacemi, které se zabývají oblastí práce a řízením lidských zdrojů. Spolupracují s řadou poradenských, vzdělávacích a výzkumných institucí.