Témata výzkumu v oblasti Talent Managementu

Talent Management je tématem, které je v současnosti stále klíčové, ať už v souvislosti s nástupem digitální ekonomiky, tak v souvislosti s demografickým vývojem nejen v Evropských zemích, ale i ve světě. Jedná se o oblast determinovanou mnoha faktory. Mezi zkoumaná témata v oblasti Talent Managementu na Katedře personalistiky patří:

  • Employee competency models for sustainable development based on technological and economic changes
  • The impact of employees’ training on their performance improvements
  • Global talent management
  • Talent Management and AI