Vedlejší specializace 3HR Personální management

Katedra personalistiky vypisuje vedlejší specializaci 3HR Personální management. Tato vedlejší specializace je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti personálního řízení firem a získat znalosti a dovednosti, které využijí zcela jistě ve své praxi, ať již v roli manažerů, zaměstnanců nebo podnikatelů.

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je otevřena studentům všech fakult VŠE, předpokládají se tedy rozdíly jejich vstupních znalostí. Tato skutečnost je proto dostatečně reflektována ve skladbě a způsobu výuky jednotlivých předmětů a nepředstavuje žádné znevýhodnění pro studenty, kteří se při svém studiu s touto problematikou vůbec nesetkali nebo se jí věnovali pouze okrajově.

Registrace a zápisy do vedlejší specializace probíhají v ISISu a pro zápis nejsou stanoveny žádné podmínky.

Kapacita na semestr:

55 studentů