Vzdělávání pro manažery a specialisty

Katedra personalistiky realizuje úspěšné vzdělávací programy pro firemní praxi. Kurzy realizované Katedrou personalistiky jsou vysoce odborné a prakticky orientované vzdělávací aktivity propojující teorii a její aplikaci v praxi. Propojuje se zde pohled na probíranou problematikou ze strany vysokoškolských odborníků založený na nejnovějších poznatcích s praktickými zkušenostmi specialistů a manažerů z renomovaných firem. Absolventi těchto kurzů získávají diplom (osvědčení) potvrzený Fakultou podnikohospodářskou VŠE, autoritou v oblasti manažerského vzdělávání v ČR.