Témata disertačních prací

Nabídka zahrnuje okruhy témat, na kterých lze založit výzkumný záměr pro disertační práci. V záležitosti konzultace výzkumného záměru a přípravy na přijímací řízení kontaktujte prosím přímo vybraného školitele a zároveň vedoucího Katedry personalistiky.

Školitelka doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

e-mail: lucie.depoo@vse.cz

  1. Virtuální HR management globálních virtuálních týmů
  2. Řízení hybridních týmů a dopad na retenci a well-being
  3. Role SHRM v change managementu
  4. Vliv AI na HRM

Školitel doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

e-mail: otakar.nemec@vse.cz

  1. HR management v digitální ekonomice
  2. HR management ve specifických organizačních strukturách či situacích.
  3. HR management a věková diversita
Vedoucí katedry: Ing. Marek Stříteský, Ph.D. (e-mail: marek.stritesky@vse.cz)