Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny souborných zkoušek z vedlejší specializace 3HRVS Personální management

11.9.2024 od 9:00 hod na SB 112

13.9.2024 od 9:00 hod na RB 105

25.9.2024 od 14:00 hod na RB 359

Přihlašování v InSISu bude možné až od 1.9.2024 od 10:00 hod.

Důležité: Ke složení souborné zkoušky z vedlejší specializace musí student k souborné zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení souborné zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím InSISu své studijní referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze soubornou zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

9.9.2024 od 9:00 hod na RB 105

10.9.2024 od 10:00 hod na RB 210

Přihlašování v InSISu bude možné až od 1.9.2024 od 10:00 hod.

Odevzdání diplomových prací bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději  do 21.srpna 2024 do 23:59 hod. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra personalistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.