Státní zkoušky

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

17.9.2018 od 14:00 hod na RB 459

18.9.2018 od   8:00 hod na RB 459

26.9.2018 od 15:00 hod na RB 459

V InSIS bude možné přihlašování až od 1.9.2018 od 9:00 hod !

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.