Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

15.1.2020 od 9:00 hod na RB 210

22.1.2020 od 9:00 hod na RB 210

22.1.2020 od 16:00 hod na RB 210

4.2.2020 od 9:00 hod na RB 209

5.2.2020 od 9:00 hod na RB 209

6.2.2020 od 9:00 hod na RB 106

Přihlašování v InSISu bude možné od 13.12.2019 od 13:00 hod.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

23.1.2020 od 9:00 hod na RB 209

30.1.2020 od 9:00 hod na RB 211

Přihlašování v InSISu bude možné od 13.12.2019 od 09:00 hod.

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 11.12.2019 v úředních hodinách na sekretariátě katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.