Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

Termíny souborných  zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

27.5.2010 od 13:00 hod na RB 114

2.6.2020 od 13:00 hod na SB 211

3.6.2020 od 13:00 hod na SB 211

4.6.2020 od 13:00 hod na SB 211

5.6.2020 od 9:00 hod na SB 211

11.6.2020 od 13:00 hod na RB 112

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

3.6.2020 od 9:00 hod na SB 211

11.6.2020 od 9:00 hod na RB 112

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 13.5.2020 a to pouze elektronicky vložením do InSISu.

Sekretářce katedry zašlete na e-mail potvrzení o vložení práce do InSISu.