Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

Termíny souborných  zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

17.9.2020 od 9:00 hod na RB 105

24.9.2020 od 15:00 hod – RB 436

8.10.2020 od 15:00 hod – RB 105

V InSISu bude možné přihlašování až od 1.9.2020 až se InSIS překlopí do ZS.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

14.9.2020 od 15:00 hod na RB 105

15.9.2020 od 9:00 hod na RB 209

15.9.2020 od 15:00 hod na RB 209

V InSISu bude možné přihlašování až od 1.9.2020 až se InSIS překlopí do ZS.

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 26.8.2020. 1 výtisk DP v pevné vazbě + volně vložený vytištěný list z Insisu, kde je věta, že práce byla korektně vložena nebo automatický email potvrzující korektní vložení práce do InSIS dejte prosím do obálky nadepsané F3, Katedra personalistiky a dejte do podatelny VŠE, NB 72 (nová budova).