Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

4.2.2020 od 9:00 hod na RB 209

5.2.2020 od 9:00 hod na RB 209

6.2.2020 od 9:00 hod na RB 106

Další termíny budou vypsány průběžně podle zájmu studentů.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

Další termíny budou vypsány během dubna na období 3.6.-11.6.2020.

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 13.5.2020 v úředních hodinách na sekretariátě katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.