Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny souborných  zkoušek z vedlejší specializace 3HR Personální management

Termíny budou uvedeny v InSISu.

Přihlašování na termíny bude možné až od 1. září 2022 až se InSIS překlopí do ZS.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím InSISu své studijní referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

Termíny budou uvedeny v InSISu.

Přihlašování na termíny bude možné až od 1. září 2022 až se InSIS překlopí do ZS.

Odevzdání DP je nejpozději do 24.8.2022

Odevzdání je pouze elektronicky vložením do InSISu. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra personalistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.