Státní zkoušky

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

16.1.2019 od 9:00 hod na RB 112

17.1.2019 od 9:00 hod na RB 112

30.1.2019 od 9:00 hod na RB 112

6.2.2019 od 9:00 hod na RB 103

6.2.2019 od 15:00 hod na RB 103

7.2.2019 od   9:00 hod na RB 206

Další termíny budou vypsány během února na květen-červen 2019.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

30.1.2019 od 15:00 hod na RB 112

31.1.2019 od   9:00 hod na RB 112

Další termíny budou vypsány na období 5.6.-19.6.2019

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 12.12.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.