Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

Termíny souborných  zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

9.9.2021 od 9:00 hod

10.9.2021 od 9:00 hod

10.9.2021 od 14:00 hod

13.9.2021 od 14:00 hod

14.9.2021 od 9:00 hod

14.9.2021 od 15:00 hod

Forma bude upřesněna v návaznosti na stav epidemiologické situace v ČR.

Přihlašování bude možné až od 1.9.2021 až se InSIs překlopí do ZS.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z edlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

10.9.2021 od 9:30 hod

14.9.2021 od 15:00 hod

Forma bude upřesněna v návaznosti na stav epidemiologické situace v ČR.

Přihlašování bude možné až od 1.9.2021 až se InSIs překlopí do ZS.

Odevzdání DP je nejpozději do 25. srpna 2021.

Odevzdání kvalifikačních prací proběhne pouze elektronicky vložením do InSIS.
Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce.
V případě externího oponenta prosím originál podepsané oponentské posudky nejpozději týden před obhajobou zašlete poštou na sekretariát katedry nebo můžete zanechat nejpozději 3 dny před obhajobou v podatelně VŠE místnost NB 72 v obálce nadepsané F3 Katedra personalistiky. Jsou tam každý pracovní den 7:00-17:00 hod.