Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

Termíny souborných  zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

14.1.2021 od 9:00 hod

21.1.2021 od 9:00 hod

28.1.2021 od 9:00 hod

3.2.2021 od 9:00 hod

3.2.2021 od 13:00 hod

4.2.2021 od 9:00 hod

Souborné a státní zkoušky z vedlejší specializace 3HR budou on-line.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

27.1.2021 od 13:00 hod

2.2.2021 od 15:00 hod

4.2.2021 od 15:00 hod

Obhajoby budou on-line.

V InSISu bude možné přihlašování až od 18.12.2020 od 11:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 16.12.2020 a to pouze elektronicky vložením do InSIS.

Po vložení kvalifikační práce student potvrzení z e-mailu o korektním vložení pošle na e-mail sekretářce katedry personalistiky.