Státní zkoušky

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

13.9.2019 od 8:30 hod na RB 115

18.9.2019 od 15:00 hod na RB 329

25.9.2019 od 15:00 hod na RB 359

2.10.2019 od 14:00 hod na RB 359

Přihlašování v InSIS bude možné až od 1.9.2019 od 10:00 hod !

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

12.9.2019 od 8:30 hod na RB 209

12.9.2019 od 14:00 hod na RB 209

Přihlašování v InSIS bude možné až od 1.9.2019 od 11:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je 28.8.2019 v úředních hodinách na sekretariátě katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.