Státní zkoušky

Termíny státních zkoušek z vedlejší specialiazace 3HR Personální management

29.5.2019 od 9:00 hod na RB 210

5.6.2019 od 9:00 hod na SB 213

12.6.2019 od 9:00 hod na SB 126

18.6.2019 od 9:00 hod na SB 111

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

12.6.2019 od 15:00 hod na SB 126

18.6.2019 od 15:00 hod na SB 111

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 15.5.2019 v úředních hodinách na sekretariátě katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.