Doktorské studium

Katedra personalistiky přijímá studenty doktorského stupně studia, a to do prezenční formy.

Bližší informace naleznete na těchto stránkách:

Informace o studijním programu Management a manažerská ekonomie (MME)

Informace o přijímacím řízení

Nabídka okruhů témat disertačních prací na Katedře personalistiky

Předměty Katedry personalistiky pro doktorský stupeň studia