Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

Termíny budou uvedeny v InSISu.

Přihlašování na termíny bude možné až od 1. září 2022 až se InSIS překlopí do ZS.

Odevzdání BP je nejpozději do 21.9.2022.

Odevzdání je pouze elektronicky vložením do InSISu. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra personalistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.

Upozorňujeme studenty, že absolvováním termínu obhajoby BP v říjnu 2022 není již možné podmínečně studovat v navazujícím magisterském studiu (NMS). Toto umožňoval „covidový zákon“. Je ale možné si předměty zapsat v rámci celoživotního vzdělávání – v mimořádném studiu, kde po úspěšném absolvování předmětu tyto budou uznány do NMS.

 

Bakalářkou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti FPH obou oborů:

  • Podniková ekonomika a management,
  • Arts Management.

Katedra nabízí široké spektrum témat bakalářských prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému InSIS.

Bakalářskou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V bakalářské práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.