Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

27.5.2020 od 9:00 hod na RB 114

2.6.2020 od 9:00 hod na SB 211

4.6.2020 od 9:00 hod na SB 211

Odevzdání bakalářských prací je nejpozději do 13.5.2020 a to pouze elektronicky vložením do InSISu.

Sekretářce katedry zašlete na e-mail potvrzení o vložení práce do InSISu.

 

Bakalářkou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti FPH obou oborů:

  • Podniková ekonomika a management,
  • Arts Management.

Katedra nabízí široké spektrum témat bakalářských prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému InSIS.

Bakalářskou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V bakalářské práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.