Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

15.1.2020 od 16:00 hod na RB 210

22.1.2020 od 16:00 hod na RB 210

5.2.2020 od 09:00 hod na RB 209

Přihlašování v InSISu bude možné od 13.12.2019 od 9:00 hod.

Odevzdání bakalářských prací  je nejpozději do 11.12.2019 v úředních hodinách na sekretariátě katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Bakalářkou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti FPH obou oborů:

  • Podniková ekonomika a management,
  • Arts Management.

Katedra nabízí široké spektrum témat bakalářských prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému InSIS.

Bakalářskou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V bakalářské práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.