Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

28.1.2021 od 15:00 hod

Obhajoby budou on-line.

V InSISu bude možné přihlašování až od 18.12.2020 od 10:00 hod !

Odevzdání bakalářských prací je nejpozději do 16.12.2020 a to pouze elektronicky vložením do InSIS.

Po vložení kvalifikační práce student potvrzení z e-mailu o korektním vložení pošle na e-mail sekretářce katedry personalistiky.

 

Bakalářkou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti FPH obou oborů:

  • Podniková ekonomika a management,
  • Arts Management.

Katedra nabízí široké spektrum témat bakalářských prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému InSIS.

Bakalářskou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V bakalářské práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.