Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

Na září se termíny nevypisují.

12.10.2021 od 9:00 hod

14.10.2021 od 9:30 hod

Forma bude upřesněna v návaznosti na stav epidemiologické situace v ČR.

Přihlašování bude možné až od 1.9.2021 až se InSIS překlopí do ZS.

Odevzdání BP je nejpozději do 22. září 2021.

Odevzdání kvalifikačních prací proběhne pouze elektronicky vložením do InSIS.
Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce.
V případě externího oponenta prosím originál podepsané oponentské posudky nejpozději týden před obhajobou zašlete poštou na sekretariát katedry nebo můžete zanechat nejpozději 3 dny před obhajobou v podatelně VŠE místnost NB 72 v obálce nadepsané F3 Katedra personalistiky. Jsou tam každý pracovní den 7:00-17:00 hod.

 

Bakalářkou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti FPH obou oborů:

  • Podniková ekonomika a management,
  • Arts Management.

Katedra nabízí široké spektrum témat bakalářských prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému InSIS.

Bakalářskou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V bakalářské práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.