Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

18.10.2023 od 15:00 hod na RB 436

18.10.2023 od 15:00 hod na RB 436

Přihlašování v InSISu bude možné od 1.9.2023.

Odevzdání bakalářských prací bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději  do 20. září 2023, 23:55 hod. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra personalistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.

Upozorňujeme studenty, že absolvováním termínu obhajoby BP v říjnu 2022 není již možné podmínečně studovat v navazujícím magisterském studiu (NMS). Toto umožňoval „covidový zákon“. Je ale možné si předměty zapsat v rámci celoživotního vzdělávání – v mimořádném studiu, kde po úspěšném absolvování předmětu tyto budou uznány do NMS.

 

Bakalářkou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti FPH obou oborů:

  • Podniková ekonomika a management,
  • Arts Management.

Katedra nabízí široké spektrum témat bakalářských prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému InSIS.

Bakalářskou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V bakalářské práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.