Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

Na září se termíny obhajoby BP nevypisují.

Další termín:

14.10.2020 od 15:00 hod – RB 105

V InSISu bude možné přihlašování až od 1.9.2020 až se InSIS překlopí do ZS.

Odevzdání bakalářských prací je nejpozději do 23.9.2020. 1 výtisk BP (stačí kroužková vazba) + volně vložený vytištěný list z Insisu, kde je věta, že práce byla korektně vložena nebo automatický email potvrzující korektní vložení práce do InSIS dejte prosím do obálky nadepsané F3, Katedra personalistiky a dejte do podatelny VŠE, NB 72 (nová budova).

 

 

Bakalářkou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti FPH obou oborů:

  • Podniková ekonomika a management,
  • Arts Management.

Katedra nabízí široké spektrum témat bakalářských prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému InSIS.

Bakalářskou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V bakalářské práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.