Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra personalistiky se zaměřuje na komplexní pojetí problematiky řízení lidských zdrojů, a to jak z hlediska teoretických principů, tak z hlediska praktických aplikací zahrnujících strategické, metodické i legislativní aspekty. Vychází z ověřené praxe, že oblast lidských zdrojů je nezbytnou součástí kvalifikace každého manažera i podnikatele. Katedra studenty seznamuje s problematikou řízení lidských zdrojů ve dvou povinných předmětech. V případě hlubšího zájmu o personalistiku si mohou studenti všech fakult zvolit vedlejší specializaci PERSONÁLNÍ MANAGEMENT, kterou katedra nabízí, nebo studovat pouze některý z jejích předmětů.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa:
Katedra personalistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 321

Nepřehlédněte

kp

Vedlejší specializace 3HR PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

V této vedlejší specializaci získáte znalosti a schopnosti, které uplatníte nejen jako HR manažeři, ale zcela jistě v každé manažerské pozici. Získané vědomosti využijete rovněž jako podnikatelé, jako zaměstnanci budete rozumět procesům ve firmě a znát svá práva a povinnosti. Pro LS je vypsána kapacita 60 míst. Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky, vítáme motivaci a chuť učit se a zkoušet nové věci. Tato vedlejší specializace je vhodná pro studenty všech fakult! Bližší informace zde.

Dolní rámeček

Partneři katedry

Další spolupracující organizace

Spolupracujeme