Katedra personalistiky komplexně zajišťuje výuku HR managementu jak v bakalářských a magisterských programech, tak rovněž v doktorském studijním programu, zároveň v této oblasti rozvíjí vědeckou činnost a širokou spolupráci s firemní praxí. Hlavním cílem katedry je vybavit studenty VŠE prostřednictvím studia povinných a volitelných předmětů či celé vedlejší specializace Personální management znalostmi a schopnostmi, jež jsou v současnosti klíčovými pro zvládnutí jakékoliv manažerské role, popř. pozice HR specialisty.