Diplomové práce

Diplomovou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti všech fakult VŠE, a to:

  • všichni studenti FPH hlavní specializace Podniková ekonomika a management,
  • všichni studenti FPH hlavní specializace Arts Management,
  • studenti všech fakult VŠE s vedlejší specializací 3HR Personální management.

Katedra nabízí široké spektrum témat diplomových prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému ISIS.

Diplomovou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V diplomové práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.

Ke stažení:

bližší informace naleznete na oficiálním webu Fakulty podnikohospodářské na stránce diplomová práce.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

12.9.2018 od 9:00 hod na RB 359

V InSIS bude možné přihlašování až od 1.9.2018 od 9:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 29.8.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci vedlejší specializace 3HR Personální management

18.9.2018 od 14:00 hod na RB 436

20.9.2018 od 15:00 hod na RB 459

V InSIS bude možné přihlašování až od 1.9.2018 od 9:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 29.8.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry personalistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.