Diplomové práce

Diplomovou práci na katedře personalistiky mohou vypracovat studenti všech fakult VŠE, a to:

  • všichni studenti FPH hlavní specializace Podniková ekonomika a management,
  • všichni studenti FPH hlavní specializace Arts Management,
  • studenti všech fakult VŠE s vedlejší specializací 3HR Personální management.

Katedra nabízí široké spektrum témat diplomových prací, která vypisuje rovněž ve spolupráci s externími organizacemi z řad renomovaných firem. Nabídku vypsaných témat naleznete zde.

Po výběru tématu a vedoucího práce z řad učitelů KP je třeba na úvodní konzultaci s vyučujícím vyplnit zadání práce v systému ISIS.

Diplomovou práci je možné zpracovávat dle doporučení, která naleznete zde. Bližší informace a doporučení Vám budou sděleny vedoucím práce.

V diplomové práci je třeba řádně uvádět využité zdroje, a to dle APA.

bližší informace naleznete na oficiálním webu Fakulty podnikohospodářské na stránce diplomová práce.