Předměty

Předměty pro bakalářský stupeň studia

Povinný předmět (Studijní program Podniková ekonomika a management):

  • 3PA311 Personální řízení 1

Povinný předmět (Studijní program Arts Management):

Povinný předmět (Studijní program Business Administration):

  • 3BE214 Personální řízení 1

Povinný předmět (Studijní program Экономика предприятия и менеджмент)

  • 3RU211 Personální řízení 1 (rusky)

Volitelné předměty:

  • 3PA321 Employer Brand Management
  • 3PA544 Lidské zdroje na trhu práce
  • 3PA662 Seminář řízení lidských zdrojů (anglicky)
  • 3PA665 Seminář řízení lidských zdrojů (rusky)
  • 3PA669 Podnikové vzdělávání v praxi (anglicky)