Předměty

Předměty pro bakalářský stupeň studia

Oborově povinný předmět (obor Podniková ekonomika a management)

  • 3PA311 Personální řízení 1

Oborově povinný předmět (obor Arts Management)

Oborově povinný předmět (obor Экономика предприятия и менеджмент)

  • 3RU211 Personální řízení 1 (rusky)

Volitelné předměty

  • 3PA544 Lidské zdroje na trhu práce
  • 3PA662 Seminář řízení lidských zdrojů (anglicky)
  • 3PA669 Podnikové vzdělávání v praxi (anglicky)

Zimní semestr 2017/2018

Ident a název předmětu EC Stupeň studia
3PA662 Seminář řízení lidských zdrojů (anglicky) 4 BS
3PA668 Kvalita pracovního života (anglicky) 6 BS
3PA669 Podnikové vzdělávání v praxi (anglicky) 4 BS