Témata závěrečných prací

Na Katedře personalistiky studenti mohou psát tyto závěrečné kvalifikační práce:

Témata nabízená vyučujícími KP

  1. Témata bakalářských prací Ing. Kateřiny Legnerové, Ph.D., MBA
  2. Témata bakalářských/diplomových prací doc. Ing. Otakara Němce, CSc.
  3. Témata bakalářských/diplomových prací PhDr. Marcely Palíškové, Ph.D.
  4. Témata bakalářských/diplomových prací Ing. Marka Stříteského, Ph.D.