Předměty VS 3HR

Student vedlejší specializace 3HR Personální management absolvuje pět povinných předmětů představujících studijní zátěž v rozsahu 30 EC. Studium těchto předmětů je doporučeno rozložit do dvou semestrů, přičemž základními předměty jsou 3PA523 Řízení lidských zdrojů a 3PA541 Stimulace v řízení lidí, další předměty lze pak v určitých aspektech  považovat za navazující.

Ident Název předmětu EC/h
3PA523* Řízení lidských zdrojů 6/4
3PA541* Řízení odměňování 6/4
3PA542* Pracovní podmínky a pracovní vztahy 6/4
3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci 6/4
3PA546 Metody personální práce 6/4

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška