Předměty

Předměty pro navazující magisterský stupeň studia

Povinný předmět (Studijní program Management):

 • 3PA412 Personální řízení 2

Povinný předmět (Studijní program Master in Management):

 • 3PA712 Personální řízení 2

Povinně volitelný předmět (Studijní program Arts Management):

 • 3PA492 Metody personální práce

Předměty vedlejší specializace  (3HR Personální management):

 • 3PA523 Řízení lidských zdrojů
 • 3PA541 Řízení odměňování
 • 3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy
 • 3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci
 • 3PA546 Metody personální práce

Volitelné předměty

 • 3PA547 Projekty řízení lidských zdrojů
 • 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • 3PA550 Prevence rizik v BOZP
 • 3PA551 Využití IT systémů v HRM
 • 3PA554 Pracovní právo v manažerské praxi
 • 3PA555 Inovace v HRM
 • 3PA661 Řízení lidí v multikulturním prostředí (anglicky)
 • 3PA664 Vedení a řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích (anglicky)
 • 3PA666 Systém intenzivního rozvoje individuálních schopností (anglicky)
 • 3PA667 Strategické vedení a Corporate Social Responsibility (anglicky)
 • 3PA668 Kvalita pracovního života (anglicky)
 • 3PA670 Etika v HRM (anglicky)