Dr. Marcela Palíšková z Katedry personalistiky byla vyhlášena PEDAGOGEM ROKU 2022

Ve středu 1. března 2023 se ve Vencovského klubu konalo slavnostní setkání rektora a vedení VŠE s nejlepšími pedagogy Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2022. Ocenění Pedagog roku uděluje VŠE od roku 2019. Letos byly pro vyhodnocení pedagoga nově použita data ze studentských evaluací. Jak uvádí doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., prorektor pro pedagogiku a řízení kvality, „do hodnocení vstupují výsledky otázek, kterými studenti hodnotí kvalifikovanost a odbornost učitelů, jejich připravenost na přednášky a cvičení, srozumitelnost jejich výkladu a schopnost vysvětlit látku a v neposlední řadě zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy a problémy studentů. Zároveň jsme vybírali mezi pedagogy roku, kteří mají dostatečný počet hodnocení v obou semestrech roku 2022, a preferovali jsme hodnocení studenty té fakulty, na které pedagog působí.“

Za každou fakultu byli určeni tři nejlepší pedagogové a vítěze za každou fakultu vyhlásil pan rektor během slavnostního setkání. Rektor Dvořák oceněným poděkoval za vynikající práci v oblasti výuky a její inovace a popřál jim mnoho dalších úspěchů a talentovaných studentů.

Za Fakultu podnikohospodářskou byla vyhlášena PEDAGOGEM ROKU 2022 PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. Dr. Palíšková vyučuje předměty 3PA311 Personální řízení 1, 3PA544 Lidské zdroje na trhu práce a 3PA552 Podnikové vzdělávání v praxi.