KP a humancraft s.r.o. porádají nový manažerský vzdělávací program Learning Systems Akademie

Katedra personalistiky FPH VŠE ve spolupráci s humancraft s.r.o. a Institutem managementu FPH pořádá nový vzdělávací program Learning Systems Akademie.

Na vzdělávání a rozvoj jsou vynakládány značné prostředky. Je to investice nebo náklad? Abychom je mohli nazvat investicí, musíme mít představu, jakou hodnotu vytvořili. Jak ji změříme? Jak ji zvýšíme?

Klíčovou otázkou kurzu je, jak nastavit koncepční systém vzdělávání a rozvoje tak, aby strategicky pracoval s lidským potenciálem ve firmě a aby přinášel co možná největší přidanou hodnotu pro byznys dnes i v budoucnu.

Že lidé jsou největším (potenciálním) zdrojem přidané hodnoty ve firmě, víme. Smutným faktem je, že ve většině případů, je tento potenciál využíván až trestuhodně málo.

Účastníci tohoto programu získají nejen certifikaci, ale hlavně praktické nástroje, jak pomoci svým firmám být lepší díky jejich lidem.

Kurz je postavený na mnohaletých praktických zkušenostech a unikátním mezinárodním know-how z oblasti rozvoje a využití lidského potenciálu.

Kurz samotný je koncipován jako efektivní learning systém, tzn. že Vám nejen předá nové poznatky, ale pomůže Vám je efektivně využít ve Vaší praxi.

Kurz je akreditován mezinárodním Maturity Institutem, jehož posláním je výzkum a aplikace efektivní praxe Human Governance.

Blíže viz https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/learning-systems-akademie