Nová učebnice KP: Personální řízení. Úvod do moderní personalistiky

Katedra personalistiky vydala v nakladatelství C.H.Beck novou učebnici s názvem

Personální řízení. Úvod do moderní personalistiky

Autoři: Marcela Palíšková, Kateřina Legnerová, Marek Stříteský

 

 

Učebnice přináší pohled na základní personální činnosti. Shrnuje nejen základní teoretická východiska, ale upozorňuje také na nové trendy a postupy. Všechny kapitoly mají jednotnou strukturu. V úvodu je vždy vysvětlen cíl a jsou uvedena klíčová slova. Otázky a úkoly v závěru každé kapitoly jsou nejen nástrojem k ověření získaných znalostí, ale jejich cílem je také vyvolat hlubší zájem o danou problematiku a poskytnout možnost zamyslet se nad vybranými tématy. Text je bohatě doplněn obrázky, tabulkami a příklady z praxe.

Učebnice je určena především pro základní předměty Fakulty podnikohospodářské VŠE v bakalářských programech zabývající se personálním managementem, dále pak jako shrnutí základů HRM pro studenty vedlejší specializace 3HR Personální management.