Nový předmět Katedry personalistiky: 3PA333 Performance Management

Akreditační rada FPH na svém posledním zasedání akreditovala Katedře personalistiky nový předmět 3PA333 Performance Management.

Předmět je zařazen jako volitelný (skupiny oV, cVB) pro studenty bakalářského stupně studia na VŠE. Jeho zaměření doplňuje nabídku předmětů Katedry personalistiky, kdy směřuje do oblasti hllavních principů řízení výkonnosti firmy, dále pak hodnocení zaměstnanců a výkonově orientovaného odměňování. Studenti získají klíčové znalosti a schopnosti, které mohou uplatnit ve firemní praxi již jako absolventi bakalářského stupně studia. Pokračování ve studiu vedlejší specializace 3HR Personální management v navazujícím magisterském stupni pak již bude logickou návazností.

Garantem předmětu je Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.