Publikace pracovníků Katedry personalistiky v nakladatelství Routledge

Ing. Kateřina Legnerová, MBA, Ph.D. a doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. z Katedry personalistiky publikovaly dvě kapitoly v knize Social Enterprise in Central and Eastern Europe
Theory, Models and Practice (editovali Jacques Defourny, Marthe Nyssens) vydané nakladatelstvím Routledge.