Homepage-zaloha

 

Katedra personalistiky se zaměřuje na komplexní pojetí HR Managementu, a to jak z hlediska teoretických principů, tak z hlediska praktických aplikací zahrnujících strategické, metodické i legislativní aspekty. Při koncipování výukových programů vychází z ověřené praxe, že oblast personálního řízení je nezbytnou součástí kvalifikace každého manažera i podnikatele. Katedra studenty seznamuje s problematikou HR Managementu ve třech povinných předmětech. V případě hlubšího zájmu o personalistiku si mohou studenti všech fakult zvolit vedlejší specializaci PERSONÁLNÍ MANAGEMENT, kterou katedra nabízí, nebo studovat pouze některý z jejích předmětů.