Základní informace – Vedlejší specializaci 3HR

Ve své profesi se určitě uplatníte!

Katedra personalistiky vypisuje vedlejší specializaci 3HR Personální management. Tato vedlejší specializace je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti personálního řízení firem a získat znalosti a dovednosti, které využijí zcela jistě ve své praxi, ať již v roli manažerů, zaměstnanců nebo podnikatelů.

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace:partneri-vedlejsi-specializace-personalni-management

Vedlejší specializace je otevřena studentům všech fakult VŠE, předpokládají se tedy rozdíly jejich vstupních znalostí. Tato skutečnost je proto dostatečně reflektována ve skladbě a způsobu výuky jednotlivých předmětů a nepředstavuje žádné znevýhodnění pro studenty, kteří se při svém studiu s touto problematikou vůbec nesetkali nebo se jí věnovali pouze okrajově.

Registrace a zápisy do vedlejší specializace probíhají v ISISu a pro zápis nejsou stanoveny žádné podmínky.

 

Kapacita na semestr:

55 studentů

 

Požadavky na absolvování:

Povinné předměty – 30 EC

Ident Název předmětu EC/h
3PA523* Řízení lidských zdrojů 6/4
3PA541* Řízení odměňování 6/4
3PA542* Pracovní podmínky a pracovní vztahy 6/4
3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci 6/4
3PA546 Metody personální práce 6/4

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška