Katedra personalistiky pořádá kurz na téma: Jsou staří pomalí a mladí nezkušení? Age management aneb jak řídit spolupráci generací na pracovišti

Začátek: úterý 21. května 2024, 09:00
Konec: úterý 21. května 2024, 15:00
Místo konání: VŠE – Žižkov
Kontaktní osoba: Lucie Pacovská
Tagy: #terminy #verejnost

Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními rozdíly v motivaci, přístupu k práci i očekávání jednotlivých věkových skupin zaměstnanců. Na základě popsaných očekávání rozdílných generací přinese náměty a praktická doporučení pro usnadnění spolupráce čtyř generací na jednom pracovišti. Přinese také náměty na přizpůsobení personálních procesů i manažerských stylů jednotlivým generacím.

 

Program kurzu

  1. Principy age managementu
  2. Typologie generací a jejich očekávání
  3. Mezigenerační spolupráce na pracovišti
  4. Praktické příklady úspěšné implementace
  5. Nastavení konkrétního akčního plánu

Garantem a lektorem kurzu je Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Bližší informace: zde