Okruhy ke SZZ z VS 3HR Personální management

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro toto zkouškové období byla provedena aktualizace okruhů ke SZZ z VS 3 HR Personální management, a to pro oblast řízení odměňování. Aktualizované okruhy naleznete zde:

Okruhy otázek ke státní zkoušce z VS 3HR